Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyon Dijital Başvuru Sistemi

Eğitim Kurumlarımız için başvuru modülü...

Akredite başvuru modülü nedir?

Eğitim Kurumlarımız için Akredite Modülü

 2021-2027 yılları arasında faaliyet gösterecek olan Erasmus akreditasyon programına Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Okul Eğitim Alanında Akreditasyon başvurusu yapılmış ve 15 Mart 2021 tarihinde Türkiye Ulusal Ajansı web sitesinde kurumumuz resmi olarak Okul Eğitimi Alanı’nda Akreditede kurumlar arasında yer almıştır.

 Müdürlüğümüz 2021-2027 yılları arasında devam etmesi planlanan Erasmus+ Akreditasyon çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda, Müdürlüğümüzce Muğla Akreditasyon Portalı (MAP) oluşturulmuştur ve 2021 dönemi için, konsorsiyum ortağı olmak isteyen ve yurtdışı faaliyetlerimize katılmak isteyen okullarımızın konsorsiyum ortakları bu portala yapacakları başvurular sonucunda belirlenecektir.

Toplam Başvuru

Değerlendirmesi yapılan

Değerlendirmeden Geçen

Değerlendirmeden Kalan

Kimler Başvurabilir?

Akreditasyon Başvurusu kimler yapabilir?

Okul Öncesi

İlkokul

Ortaokul

Anadolu Lisesi

Fen Lisesi

İmam Hatip Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Özel Eğitim Okulları

Bilim ve Sanat Merkezleri* (Yalnızca personel eğitimi uzman/öğretmen davet etme programına başvurabilir)

İşlem Basamakları

Başvuru hangi tarihlerde yapılacak

Başvurular 26 Nisan - 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru yaparken bilinmesi gerekenler

Başvuru modülünde "Başvuru Ekranını" sayfasında bilgilendirilme metninin dikkatle okunup uygulanması gerekmektedir.

Başvuruyu modülü kullanıcı bilgileri

Akredite Başvuru sistemine müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen projelerde kullanılan kullanıcı bilgileriyle giriş yapılmalıdır.

Değerlendirme İşlemi

6 Mayıs - 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında il değerlendirme komisonu tarafından değerlendirilecektir.Her başvuru modül tarafından rastgele en az iki komisyon üyesin okul bilgisini göremeyeceği şekilde değerlendirilecektir.

Sonuç

Başvuru sonuçları 14 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacaktır. Okullarımız sonuçlarını ve başvuru modülüne giriş yaparak, "Başvuru Takip" ekranından yapacaklardır.

İçerik ve Dökümanlar

Erasmus Akreditasyon Yönergesi

Erasmus Akreditasyon Yönerge görüntülemek için tıklayınız...

S.S. S

Sıkça sorulan soruları word belgesi şeklinde indirmek için tıklayınız...

Akreditasyon Rehberi

Erasmus Akreditasyon rehberini görüntülemek için tıklayınız...

Doğrulama Beyannemesi

Doğrulama Beyannemesi belgesini görüntülemek için tıklayınız...

Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması..

Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız...

Muğla Akreditasyon okul eğitimi sunusu

Muğla Akreditasyon okul eğitimi sunusu görüntülemek için tıklayınız...

S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akreditasyon Programına burayı tıklyarak yapabilirsiniz

Hayır. Tüm başvurular kurumsal olarak alınacaktır. Başvuru formundaki sorular okul/kurum ihtiyaç ve hedefleri dikkate alınarak cevaplanmalıdır.

MAP üzerinden Hareketlilikler kategorisinde bulunan aşağıdaki sekiz alt program türünden en fazla üç seçenek işaretleyebilir.
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
  • Kurslar ve eğitimler
  • Öğretmen Görevlendirmesi
  • İş Başı Gözlem

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
  • Okul öğrencilerinin grup hareketliliği
  • Okul öğrencilerinin kısa süreli öğrenim hareketliliği
  • Okul öğrencilerinin uzun süreli öğrenim hareketliliği

DİĞER DESTEKLENEN FAALİYETLER
  • Uzman/Öğretmen Davet Etme
  • Öğretmen veya eğitimcilere ev sahipliği yapmak

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ kapsamında , “Kurslar ve eğitimler” seçilmiş ise belirtilen kurslardan en fazla 2 kurs seçilebilir. Diğer hareketlilik türlerinde sayı belirtmenize gerek yoktur. Her bir hareketlilik türü ile ilgili başvuru sınırlamaları ve öncelikler Muğla Erasmus Akreditasyonu 2021 Başvuru Dönemi Rehberi’nde mevcuttur

Aynı yararlanıcı, aynı türde birden fazla hareketliliğe katılamaz. Ancak, farklı türlerdeki hareketliliklere katılabilir. Örneğin aynı yararlanıcı bir kurs ve eğitim, bir öğretmen görevlendirmesi ya da işbaşı gözlem faaliyetine katılabilir ancak iki kursa katılamaz.( 8 ayrı hareketlilik türünden en fazla 3 tane seçebilirsiniz ve uygun görüldüğü durumda 2 faaliyete de katılabilir)

Daha önce Erasmus+ Programından faydalanmamış olmak ve dezavantajlara sahip olmak öncelikli olarak belirlenen kriterler arasında yer almaktadır. Bu kurumlar öncelikli olacaktır. Bu kurumlar değerlendirme aşamasında ek puanla değerlendirileceklerdir. Ancak daha önce kabul edilmiş projesi olan okullar, yapacakları başvuru sonrasında yüksek puan aldıkları ve kontenjan olması durumunda t hareketliliklere katılabileceklerdir.

Erasmus+ 2021 Başvuru Döneminde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akreditasyon konsorsiyumuna katılmaya hak kazanan kuruluşlar için en erken hareketlilik tarihi 2022 yılının ilk çeyreğidir.

Hayır. Eğitimlere bireysel katılım olup ,tercüman eşlik etmeyecektir.

Program kuralları gereği hareketlilik süresi 30 günden fazla olanlar Avrupa Komisyonu’nun sunduğu OLS (Online linguistic Support - Çevrimiçi Dil Desteği) üzerinden dil desteği alacaklar. Bunun dışında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yabancı Dil Gelişim Planı kapsamında tüm il çapında proje yararlanıcılarının yabancı dil gelişimlerini desteklemek üzere çeşitli hazırlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Başvuruları sırasında bu faaliyetlere ilave olarak çeşitli yabancı dil hazırlık çalışma planı belirtilen okulların, hazırlık faaliyetleri değerlendirilirken daha yüksek puan alması imkan tanınacaktır.

Hayır. yeni dönemde okullar ve İlçe MEM konsorsiyum başvurusu yapamaz.

Muğla Akreditasyon Portalı (MAP) sistemi üzerinden başvurunuzu 6 Mayıs 2021 saat: 17:00’ye kadar yapmış olmanız gerekmektedir.

Evet

Kurumlarımızın herhangi bir eğitim merkezi, dil kursu, hizmet-içi eğitim gibi planlamalarla gerçekleştireceği eğitimler, başvurularına olumsuz etki etmesi söz konusu değildir. bunun yanı sıra her kurumun kendi Dil Hazırlığını yapması da mutlaka önerilmektedir.

Tüm hareketlilikler; ulusal ve uluslararası COVID19 tedbir ve kurallarının izin verdiği ölçüde, ülkeler arasında uygulanan aşı / test / beyan asgari şartları sağlandığında gerçekleştirilecektir.

Bir kurumun önümüzdeki yıllarda tekrar başvuru yapmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak Muğla Okul Eğitimi Erasmus Akreditasyon Programından çok sayıda kurumun faydalanması desteklenmektedir. Bu kapsamda Akreditasyon Programı içinde her yıl konsorsiyum bileşenlerinin değişmesi hedeflenmektedir. Bununla beraber, Akreditasyon Konsorsiyumu Başvuru Rehberi her çağrı dönemi için yayınlanacak olup rehberdeki kısıtlamalar, Türkiye Ulusal Ajansı'nın belirleyeceği kurallar ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erasmus Planı öncelikleri çerçevesinde yeniden düzenlenebilir.

Proje mantığı açısından herhangi bir fark yoktur. Kurumlar dilerse Türkiye Ulusal Ajansı’na veya konsorsiyum üyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze Akreditasyon Programı kapsamında personel ve öğrenci hareketlilikleri faaliyetlerine başvuru yapmakta serbesttir. Bununla birlikte; Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu konsorsiyum katılımcısı kurumların faaliyetlerini daha kolay yürütebilmelerine imkan sağlamak adına idari farklılıklar bulunmaktadır.

Hareketliliklere katılmayıp, gelen öğrenci gruplarına veya öğretmenlere fırsat sunan ev sahibi kurum olarak projelerde yer alabilirsiniz. Ancak bu bir konsorsiyum ortaklığı değil Müdürlüğümüzce okullarımıza verilen destekleyici bir çalışmadır.

Okul/Kurumların akreditasyon kapsamındaki hareketlilik talepleri Muğla Erasmus Planı’nda belirtilen hedefler ve öncelik alanları kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu hedef ve öncelik alanları dışında kalan konular için Ulusal Ajans’a başvuru yapılabilir.

Okul / Kurumların konsorsiyum katılımı başvuru talepleri Muğla Akreditasyon Portalı üzerinden alındıktan sonra ve Ulusal Ajansın 2021 hareketlilik başvuruları sonuçlarını açıklamasının ardından, akreditasyon konsorsiyumu başvuru sahiplerine başvuru sonuçları ile ilgili olumlu ya da olumsuz olarak dönüş yapılacaktır.

Okul/Kurumlarımız herhangi bir bütçe hazırlamayacaklar. Müdürlüğümüz akreditasyon konsorsiyum lideri olarak, Okul/Kurum taleplerini almasının ardından yapılacak değerlendirme süreci sonunda Ulusal Ajans’a başvuru yapacaktır. UA’nın uygun bulduğu hareketlilikler ve bütçe doğrultusunda, talepleri uygun bulunan Okul/Kurum hareketlilik faaliyetleri bütçesi katılımcılara aktarılacaktır.

MAP tan "Başvuru Beyannamesini" indiriniz ve içeriğine uygun olarak doldurunuz, mavi mürekkepli kalem ile kurum müdürüne imzalatınız ve mühürletiniz. Ardından tarayarak formu doldurunca en sonunda sizden istenilen alana mutlaka yükleyiniz.

Çalışma Ekibi

Seyit Güven YILMAZ

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

İl milli eğitim akreditasyon komisyonu başkanı.
Dahili numarası: 4806

Enver Tufaner

İngilizce Öğretmeni

İl milli eğitim akreditasyon komisyonu üyesi.
Dahili numarası: -

Songul ÇAKMAK

İngilizce Öğretmeni

İl milli eğitim akreditasyon komisyonu üyesi.
Dahili numarası: -

Salih MACİT

İngilizce Öğretmeni

İl milli eğitim akreditasyon komisyonu üyesi.
Dahili numarası: -

Yasemin YARBAŞI

İngilizce Öğretmeni

İl milli eğitim akreditasyon komisyonu üyesi.
Dahili numarası: -

Aytaç Doğan

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Yazılım sorumlusu
Dahili numarası: -

Linkler

Faydalı Linkler

İletişim

Adres

Emirbeyazıt Mahallesi,
Baki Ünlü Caddesi,
Blok No 12 İç Kapı No 1,
MENTEŞE / MUĞLA

Telefon

Tel: 0 252 280 48 00
Fax: 0 252 280 48 69
Dahili 4823

E-mail

muglararge@meb.gov.tr
envertufaner@hotmail.com

Çalışma saatleri

Pazartesi - Cuma
08:30 - 17:30

Gönderiliyor
Mesajınız başarıyla gönderildi!