MUĞLA İL MEM ARGE

ÖĞRETMEN ÖZ-DÜZENLEME BECERİSİNİN EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER YARIŞMASINA KATILMA DURUMUYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ MAKALESİ YAYINLANDI!

ÖĞRETMEN ÖZ-DÜZENLEME BECERİSİNİN EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER YARIŞMASINA KATILMA DURUMUYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ MAKALESİ YAYINLANDI!

Günümüz toplumunda bireyin kendi öğrenmesini düzenleme olarak tanımlanan öz-düzenleme önemli bir beceri olmuştur. Bu çalışma Eğitimde İyi Örnekler Yarışmasına katılıma durumunun öğretmenlerinin öz düzenlemeleriyle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma olup araştırmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında Muğla ili; on üç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. 172 öğretmen çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öğretmen Öz Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Veriler parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca her fark için etki büyüklüğü (r) hesaplanmıştır. Hedef belirleme, yardım arama, içsel ilgi ve öğrenme hedef yönelimi faktörlerinde Eğitimde İyi Örnekler Yarışması uygulamasına katılanlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Diğer faktörlerde katılanların ortalama değerleri daha yüksek olmasına rağmen ortalama farkı istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Çalışma bulguları öz-düzenlemesi yüksek olan öğretmenlerin İl Milli Eğiti Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya diğer öğretmenlere göre daha fazla katılma eğilimine sahip olduklarını göstermektedir.

Makale için tıklayınız.

Emirbeyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi No.12 İç Kapı No.1 Menteşe/MUĞLA - 90 252 280 4800

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.