MUĞLA İL MEM ARGE

Matematik Okuryazarlığı ve PİSA

PİLOT ÇALIŞMANIN ÖNEMİ:

Bilgi ve teknolojilerin hızla değiştiği günümüzde üreten toplum olabilmek için analitik düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözebilme becerilerinin gelişimi oldukça önemlidir. Bu becerilerin gelişimine hizmet eden matematik dersi, günlük yaşamla ilişkilendirilebildiğinde elde edilen matematiksel bilgi ve üst düzey düşünme becerisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu noktada matematik okuryazarlığı kavramı da ön plana çıkmaktadır. Matematik okuryazarlığı hakkında donanımlı olan bir öğretmen, beceri temelli soru hazırlayabildiği gibi öğrencilerine de üst düzey düşünme becerilerini kazandırabilecek içerikler hazırlayabileceklerdir. Dolayısıyla bu öğretmenin öğrencileri öğrencileri de beceri temelli üst düzey düşünme becerileri gerektiren matematik problemlerini çözebilmekte yetileri artacaktır. Bu durum da Ulusal (LGS, YKS,..) ve Uluslararası (PISA, TIMMS,..) sınavlarda başarısında artışa dönüşmektedir.

Bakanlığımız tarafından yayınlanan 2023 Eğitim Vizyon belgesinde de belirtildiği üzere; " Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilimler, Coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine disiplinler arası proje yapımında yüz yüze atölye eğitimleri verilecektir" ve "Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek" ifadeleri Matematik Okuryazarlığı Projesini destekler niteliktedir.

GENEL AMAÇ:   

·         Matematiksel bilgi ve becerileri soyutlama, kullanma ve yorumlamada yetkin;

·         Değişim olgularını (fonksiyon ve cebir) tanımlayan, modelleyen ve yorumlayan;

·         Gerçek yaşam içerisinde bir problem durumunu fark eden ve çözebilen;

·         Belirsiz durumları ve verileri yorumlayabilen; niceliksel muhakemesi gelişmiş;

·         Üç boyutlu görselleri çeşitli perspektiflerden yorumlama gibi zihinsel aktiviteleri içeren matematik okuryazarlığı kavramında öğretmenlerin farkındalıklarını arttırmak ve öğrencilerin var olan matematik okuryazarlığı düzeylerini olduğu düzeyden daha üst düzeylere taşımaktır.

ÖZEL HEDEFLER

  1. Öğretmen Eğitimleri;

1. 1. Proje kapsamında ortaokul ve lise matematik öğretmenlerine matematik okuryazarlığı ve alt boyutları eğitimi verilmesi,

1.2. Eğitim alan öğretmenlerle amaca uygun ders planları hazırlama üst düzey soru yazma atölyelerinin düzenlenmesi,

1.3. Hazırlanan ders planları ve soruların paylaşılabileceği sanal sınıf sistemleriyle dijital içeriklerin sınıf içi etkinliklerde kullanımının takip edilmesi,

2. Öğretmenlerin Matematik Okuryazarlığı Farkındalıklarının Geliştirilmesi;

2.1. Bilim kurulu tarafından geliştirilen "Matematik Okuryazarlığı Farkındalıkları Değişimi" nı belirlemek amacıyla ölçme araçlarının hazırlanması, uygulanması ve analiz edilmesi

2.2. Öğretmenlerin matematik okuryazarlığı farkındalıklarını belirlemek amacıyla problem durumlarının oluşturulması

2.3. Öğretmenlerin matematik okuryazarlığı farkındalıkları ölçecek problem durumlarının uygulanması ve sonuçları doğrultusunda müdahale edilmesi

3. Matematik Okuryazarlığı ve PISA formatörü yetiştirilmesi;

3.1. Eğitim ve uygulama süreçlerini tamamlayan öğretmenlerin pilot çıktının sonuçları formatör olarak ilçelerde eğitimler verecek yeterliliğe ulaştırılması

4. Matematik Okuryazarlığı ve PISA, KA1 projesi yazılması ve projede formatör olan öğretmenlerin öğretmen değişim programları doğrultusunda PISA'da başarılı ülkelerdeki uygulamaları yerlerinde inceleme fırsatı bulmalarının sağlanması,

5. Pilot Uygulama çıktılarının Uluslararası bir sempozyumda, Muğla İl Mem ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına sunulması, bu bilimsel sürecin bilimsel makaleye dönüştürülerek akademik camiada da yaygınlaştırılmasının sağlanması,

6. Pilot uygulamanın TÜBİTAK  ARDEB Projeleri 1002 kapsamına alınması için başvurunun yapılması hedeflenmektedir.

HEDEF KİTLE

Matematik okuryazarlığı projesi kapsamında Muğla ili Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi okullarda görev yapan matematik öğretmenleridir.

Proje Bilgilendirme Kitapçığı

Proje Yönergesi

 

EKİM AYI PROJE ÇIKTILARI

7. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları için tıklayınız.

8. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları için tıklayınız.

9. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları için tıklayınız.

10. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları için tıklayınız.


ARALIK AYI PROJE ÇIKTILARI

7. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları için tıklayınız.

7. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları Cevap Anahtarı için tıklayınız.


8. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları için tıklayınız.

8. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları Cevap Anahtarı için tıklayınız.

 

9. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları için tıklayınız.

9. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları Cevap Anahtarı için tıklayınız.


10. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları için tıklayınız.

10. Sınıf Beceri Temelli Matematik Soruları Cevap Anahtarı için tıklayınız.
Proje hakkında bilgi ve iletişim koordinatör ile irtibata geçebilirsiniz.  

Koordinatör: Behiye DİNÇER AKSOY

0252 280 48 00 - Dahili 48 65

 

 

 

 

 

Emirbeyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi No.12 İç Kapı No.1 Menteşe/MUĞLA - 90 252 280 4800

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.