MUĞLA İL MEM ARGE

Değerler Çınarı Projesi

Proje Muğla İli'ndeki tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsamaktadır. Projenin hedef kitlesi, Muğla İli'ndeki tüm ilçelerdeki resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve velileridir. Projede çeşitlilik sağlanarak, toplumsal farkındalığı ve etkileşimi artırmak hedeflenmektedir.

Değerler, insan toplumlarının sosyal, kültürel ve ahlaki temellerini oluşturan ve bireylerin davranışlarını yönlendiren önemli kavramlardır. Toplumda yaşayan bireylerin değerlere sahip çıkması ve bu değerleri benimsemesi, sağlıklı bir sosyal yapı oluşturmak ve bireylerin bütüncül gelişimine katkıda bulunmak için büyük önem taşır. Bu bağlamda, değerler eğitimi, bireylerin değerleri anlama, içselleştirme ve günlük hayatta uygulama sürecini kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. Muğla İli, zengin tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir bölgedir. Bu bölgedeki ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin değerlere sahip çıkması, kendi kültürel kimliklerini anlamaları ve evrensel değerleri benimsemeleri, toplumun sosyal ve kültürel dokusunun korunması ve geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi açısından büyük önem taşır. Değerler eğitimi, öğrencilerin karakter gelişimi, etik değerlere duyarlılık, kültürel kimliklerini tanıma ve değerlerini içselleştirme gibi alanlarda önemli katkılar sağlamaktadır. Buradan hareketle proje kapsamında yapılacak olan değerler eğitimi faaliyetleri ile nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sağlanacak, değerlerine sahip çıkan, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerden oluşan toplumsal bir yapı oluşturulacaktır. Ayrıca, Muğla İli'nin toplumsal ve kültürel gelişimine olumlu etkileri olacak ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecine katkıda bulunulacaktır.

Projenin genel amaçları; - Çocukların milli, kültürel ve evrensel değerleri kazanmalarına katkıda bulunmak ve bu değerleri yaşam felsefesi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek: Değerler eğitimi etkinlikleri aracılığıyla çocukların milli değerlerini, kültürel miraslarını ve evrensel değerleri anlamalarına ve içselleştirmelerine destek olmak hedeflenmektedir. Bu sayede, çocuklar değerlerin önemini kavrayarak, bu değerleri yaşamlarının her alanında uygulayan ve topluma fayda sağlayan bireyler olarak yetişecektir. - Öğrencilerin kendi kültürlerini tanımalarını sağlamak ve bu kültüre ait değerli şahsiyetleri örnek alan bireyler yetiştirmek: Değerler eğitimi etkinlikleri aracılığıyla, öğrencilere Muğla'nın kültürel mirasını keşfetme ve bununla bağlantılı olarak kültürlerine ait değerli şahsiyetleri tanıma imkanı sağlanacaktır. Bu sayede, öğrenciler kendi kültürlerini yakından tanıyan, değerlerine sahip çıkan ve topluma örnek olacak bireyler olarak yetişecektir. - Demokrasi bilinci, vatan sevgisi ve manevi değerler hakkında farkındalığı artırmak: Öğrenciler arasında demokrasi bilincini, vatan sevgisini ve manevi değerler hakkında farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Değerler eğitimi etkinlikleri, öğrencilere demokratik değerleri anlama, vatan sevgisini geliştirme ve manevi değerlerin önemini kavrama fırsatı sunacaktır. Bu sayede, öğrenciler toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış, vatanına ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişecektir. - Öğrenciler arasında dayanışma, işbirliği ve toplumsal farkındalığı geliştirmek: Değerler eğitimi etkinlikleri, öğrencilere birlikte çalışma, iletişim becerilerini geliştirme, takım ruhuyla hareket etme ve toplumsal sorunlara duyarlılık kazanma imkanı sağlayacaktır. Bu sayede, öğrenciler sosyal ilişkilerini güçlendirerek toplumsal farkındalıkla hareket eden bireyler olarak yetişecektir. - Öğrencilerin özgüvenlerini ve sosyal becerilerini güçlendirmek: Değerler eğitimi etkinlikleri, öğrencilere kendilerine olan güvenlerini artırma, iletişim becerilerini geliştirme, liderlik özelliklerini keşfetme ve problem çözme yeteneklerini güçlendirme fırsatı sunacaktır. Bu sayede, öğrenciler başarılı ve etkili iletişim kurabilen, kendine güvenen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler olarak yetişecektir.

 

Emirbeyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi No.12 İç Kapı No.1 Menteşe/MUĞLA - 90 252 280 4800

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.